Mobilofoon en portofoon netwerken worden gebruikt en toegepast wanneer meerdere mensen over grote afstand met elkaar willen communiceren, zonder dat daar gesprekskosten mee gemoeid zijn.

Rotil Communications levert al meer dan 20 jaar radionetwerken. We hebben een enorme expertise op dit gebied! Er wordt vakkundig ingespeeld op de specifieke wensen van de klant. De bedienpost(en) en het netwerk wordt toegespitst op de aard van de werkzaamheden en de omgeving waarin het moet functioneren. Zodat het voor de gebruiker doeltreffend, comfortabel in gebruik en eenvoudig bedienbaar is.

Toepassingsvoorbeeld basispost

Toepassingsvoorbeeld basispost

De meerwaarde van ons geleverd systeem is de bedieningsvriendelijke interface tussen gebruiker en de mobilofoons / portofoons. De portofoons en mobilofoons zijn van verschillende merken en typen. Deze worden uitgekozen naar de klant zijn behoeften en wensen zodat de klant het beste communicatiesysteem krijgt wat hij nodig heeft.

Toepassingsvoorbeeld antenneplaatsing

Toepassingsvoorbeeld antenneplaatsing Toepassingsvoorbeeld antenneplaatsing

Wij zijn vooral bekend met de portofoons en mobilofoons van Icom, Motorola en Kenwood. Klik op de links voor meer informatie over meest gebruikte modellen.

Rotil Communications kan middels verkoop, verhuur, lease en nazorgservice aan uw communicatiebehoefte voorzien.

1. Verkoop:

De implementatie, realisatie en ingebruikneming van een communicatienetwerk is geen eenvoudige zaak. Het vraagt een zorgvuldig afweging en gedegen kennis van zaken. Door onze jarenlange expertise met levering en implementatie van communicatienetwerken mag u dit van ons verwachten! Vele tevreden klanten gingen u voor.

Het begint met het luisteren naar de communicatiebehoefte van de klant. Wat is het doel van een klant. Daarna wordt er gekeken naar de aard van de werkzaamheden en de omgeving waarbinnen het moet functioneren. Zodat het eindproduct(en) past in de omgeving waarin het bestemd is. Wij staan garant voor een uitstekende service en begeleiding bij het traject om een communicatienetwerk in te voeren.

Uiteraard kunt u rekenen op onze professionele begeleiding bij een frequentieaanvraag bij het Agentschap Telecom, indien dit noodzakelijk is.

Toepassingsvoorbeeld Radio rack

Toepassingsvoorbeeld Radio rack

2. Verhuur:

Of u nu een groot evenement te organiseren heeft of behoefte aan communicatie middelen gedurende en korte of langere periode. Rotil Communications beschikt over de nodige kennis en ervaring om samen met u tot een goede en betrouwbare communicatie oplossing te komen.

Vandaag de dag is goede communicatie niet meer weg te denken en is in veel gevallen van essentieel belang. Rotil Communications verhuurt kwalitatief hoogwaardige portofoons en basisposten van marktleiders zoals Motorola en Kenwood, tegen aantrekkelijke prijzen.

Naast de mobilofoons / portofoons kunt u nog kiezen uit diverse accessoires zoals headset, handmicrofonen en speakers.

3. Lease:

Rotil Communications kan op twee verschillende manieren een lease overeenkomst verzorgen:

  1. Financial lease: Het product wordt eigendom van de klant nadat de contractuele lease periode is afgelopen.
  2. Operational lease: Het product blijft eigendom van Rotil Communications, ook nadat de leaseperiode is afgelopen. Men betaalt dan voor de functionaliteit.

4. Nazorgservice:

Ons werk en begeleiding stopt niet nadat een communicatienetwerk is geleverd. Nazorg en service staan bij ons hoog in het vaandel.

Eén van onze servicemogelijkheden is om als klant via onze website storingsmeldingen te plaatsen. Met deze storingsdatabase staat wij voordurend in contact zodat wij snel en adequaat op deze storingen actie kunnen ondernemen.

Screenshot servicedatabase

Screenshot servicedatabase

Ook kunnen wij bijvoorbeeld periodieke controles van radio’s uitvoeren. Zodat de klant zeker kan zijn van de zorgvuldige werking van de apparatuur. Voor de uitvoering van de periodieke controles beschikken wij over modern en geavanceerd meetapparatuur.