Wat is RFID?

RFID Logo RFID staat voor Radio Frequency Identification: doormiddel van radiosignalen een contactloze en unieke identificatie van personen en producten op korte afstand.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde transponders, dit zijn elektronische labels waarin de (unieke) informatie in digitale vorm is opgeslagen. Deze digitale informatie wordt met een speciale readereenheid uitgelezen.

In tegenstelling tot optische herkenning (bijv. barcodes) worden transponders onzichtbaar uitgelezen met behulp van radiogolven.

Voordelen van RFID

Globale werking

RFID Globaal

Aan de hand van de nummering in het blokschema de stapsgewijze werking van RFID:

  1. Processor bestuurt controller van de RFID zender / ontvanger;
  2. Antenne zend hoogfrequent energie, met eventueel gecodeerde informatie, naar transponder.
  3. Hoogfrequent energie wordt in transponder omgezet in elektrische spanning en opgeslagen,
  4. hierdoor antwoord de transponder met eigen (unieke) gecodeerde informatie;
  5. Reader unit ontvangt via de antenne het antwoord van de transponder; Deze transponder informatie kan dan afhankelijk van de soort toepassing worden verwerkt.

Wat biedt Rotil?

In achterliggende 20 jaar heeft Rotil een enorme expertise opgebouwd op het gebied van RFID toepassingen. Er zijn vele oplossingen gerealiseerd in de hieronder vermelde toepassingsgebieden.

De apparatuur en software wordt ontwikkeld aan de hand van wensen van klant en aangepast aan de vereiste werkomstandigheden (bijvoorbeeld weersgesteldheid, robuustheid, explosiegevaarlijke omgeving).

Toepassingen:

Klik op de onderstaande toepassingen om te zien hoe Rotil Communications B.V. deze techniek succesvol toegepast heeft in eerdere projecten.

Andere mogelijkheden voor de RFID techniek zijn bijvoorbeeld:

Wagenparkbeheer / voertuigherkenning

Ieder voertuig zal uitgerust worden met een transponder. Door het unieke id nummer in de transponder kan altijd nagegaan worden om welk voertuig het gaat. Dit is uit te breiden met de registratie van technische voertuiginformatie (bijv. bedrijfsuren, temperatuur, GPS locatie).

Logistieke processen

Iedere container, pallet, bak, krat wordt voorzien van transponder. Bij ieder (bewerkings)proces wordt transponder uitgelezen en procesbewerking opgeslagen in centrale database zodat men makkelijk na kan gaan welke handelingen er al verricht zijn.

Service en onderhoudsdienst

Ieder product, apparaat of voertuig wordt voorzien van transponder. De service- of onderhoudsmonteur scant bij iedere onderhoudsbeurt of reparatie de transponder. In PC software (deze staat in verbinding met een centrale database) kan eenvoudig product her-komst, klantnummer, uitgevoerde activiteit, datum/tijd etc, worden geregistreerd. Nu zal het veel eenvoudiger zijn om na te gaan wat er precies aan onderhoud is uitgevoerd per product/voertuig met slechts één druk op de knop. Dit werkt uiterst efficiënt en kosten besparend.

Voorbeeld software

Screenshot voorbeeld database programma

Databaseprogramma

Transpondertypen

Transponder Transponder